เลือก รายการสินค้ามือสอง ที่คุณสนใจ
(สินค้าที่มีเครื่องหมาย คือ Kubota MAX ซึ่งเป็นสินค้ามือสองที่ผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทสยามคูโบต้าแล้ว)


มือสองไฮไลท์ ดูทั้งหมด
 • L4708SP 
  ราคา: 490,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 720 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,938 ครั้ง
 • L3608SP 
  ราคา: 390,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 267 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,351 ครั้ง
 • L3608SP 
  ราคา: 380,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 975 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,281 ครั้ง