เลือก รายการสินค้ามือสอง ที่คุณสนใจ
(สินค้าที่มีเครื่องหมาย คือ Kubota MAX ซึ่งเป็นสินค้ามือสองที่ผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทสยามคูโบต้าแล้ว)


มือสองไฮไลท์ ดูทั้งหมด
 • L3608 
  ราคา: 340,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 993 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2556
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 3,493 ครั้ง
 • L4708 
  ราคา: 440,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 1,255 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2555
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 2,704 ครั้ง
 • M6040 
  ราคา: 660,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 1,226 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2558
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 2,144 ครั้ง
 • L4708SP 
  ราคา: 490,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 720 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,822 ครั้ง
 • M7040 
  ราคา: 720,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 1,107 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,636 ครั้ง
 • L3608SP 
  ราคา: 390,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 267 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,235 ครั้ง
 • L3608SP 
  ราคา: 380,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 975 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,187 ครั้ง
 • DC-70 
  ราคา: 630,000 บาท
  ชั่วโมงทำงาน: 726 ช.ม.
  ปี พ.ศ.: 2557
  ผู้ขาย: บจก.คูโบต้าเอเชีย
  View : 1,111 ครั้ง